Nyttårshilsen til GBF’s medlemmer og støttespillere.

Styret håper dere har hatt en fin julefeiring og ønsker alle et riktig godt nytt år. Vi er i gang med de administrative forberedelsene til årsmøtet , og en del av dere forbereder kanskje allerede årets båtsesong. Styret i GBF har besluttet å etablere en egen hjemmeside for Båtforeningen der aktuell informasjon og nyheter kan […]

www.grøta.no er lansert

Grøta.no lansert

Siden etableringen av Grøtavær Båtforening (GBF) 2.november 2007 er det regulert småbåthavn med 120 m betongbrygger ved brygga på Grøtavær. Vann og strøm er tilgjengelig for gjesteplasser og 40 faste båtplasser. Vi har nå fått egne nettsider for enklere å informere medlemmene i GBF samt skape aktivitet og historie rundt GBF og Ytre Grytøy. Nettsidene […]