Gjest i havna

Generelt

Vi ønsker deg velkommen som gjest i havna og minner om at all ferdsel på kai- og bryggeområdet skjer på eget ansvar.
Vedtekter og havnereglement for GBF gjelder i regulert område for småbåthavna.
Gjesteplasser er på vestsiden av betongflytebryggene.
Vi anmoder om at båtene fortøyes på en slik måte at det blir plass til flest mulig besøkende.
Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon.

GPS posisjon

Posisjon er E16 15.310 N 68.57.895

Kan forekomme vind fra sør-vest-til nord, ellers stille.

Priser

  • Gjestebrygge for båter under 20 fot – kr 50,- pr påbegynt døgn.
  • Gjestebrygge for båter over 20 fot – kr 100,- pr påbegynt døgn.
  • Tillegg for strøm og vann – kr 25,- pr påbegynt døgn.

*Betalingen for oppholdet skjer ved å skrive båtens reg.nr og navn, eierens navn, dato for ankomst og avreise, samt totalt beløp, på konvolutt som dere finner i postkasse nr 1.

Ved kontant betaling legges pengene i konvolutten som legges i postkasse nr 2.

Betaling kan også skje til konto nr: 4730.15.82753, tilhørende Grøtavær Båtforening.

Betaling kan også skje med VIPPS til VIPPS-NUMMER 107050.

Vennligst skriv på konvolutt også når du betaler direkte til konto og med VIPPS.