Møljefest for medlemmer og andre interesserte

Tid: Lørdag 27.februar 2010.
Sted: Leirskolens lokaler på Grøtavær.
Maten serveres kl 19.30.
Pris pr person kr 250,- inkludert en enhet drikke.

  • Åpen bar.
  • Lynutlodning.
  • Mulighet for overnatting på Grøtavær leirskole.
  • Forbehold om nok deltakere.

Påmelding innen 15.februar til:
Grøtavær Båtforening –
Geir Jørgensen, tlf. 90690312 –
Helge Jørgensen,tlf. 90824240 –