GBF info – Dugnad Lørdag 24.mai 2014

25 medlemmer var innom på dugnadsdagen, og det var fantastisk.
Mange viktige oppgaver ble utført og vi hadde en trivelig dag i båthavna.

Styret og havneutvalg takker alle for deltagelse.

Bildet er fra en velfortjent matpause.

Bildet er fra en velfortjent matpause.