Grøta.no lansert

Siden etableringen av Grøtavær Båtforening (GBF) 2.november 2007 er det regulert småbåthavn med 120 m betongbrygger ved brygga på Grøtavær.

Vann og strøm er tilgjengelig for gjesteplasser og 40 faste båtplasser.

Vi har nå fått egne nettsider for enklere å informere medlemmene i GBF samt skape aktivitet og historie rundt GBF og Ytre Grytøy.

Nettsidene er fortsatt i startgropa, så her vil det komme både oppdateringer og mer innhold etter hvert.