Strandrydding i skjærgården 10. september

Strandrydding i skjærgården utenfor Grøtavær
Lørdag 10.september kl 10

Et samarbeidsprosjekt: Grøtavær Båtforening og Ytre Grytøy Bygdelag.

Vi rydder søppel på øyene utenfor Grøtavær.
Ta med mat, kaffe, hansker og «klær etter vær»
Miljøvernavdelinga i Harstad Kommune ordner med søppelsekker og registreringsskjema.

Oppmøte på brygga til Grøtavær Båtforening kl. 10.00

strandrydding2016