Nyttårshilsen til GBF’s medlemmer og støttespillere.

Styret håper dere har hatt en fin julefeiring og ønsker alle et riktig godt nytt år.
Vi er i gang med de administrative forberedelsene til årsmøtet , og en del av dere forbereder kanskje allerede årets båtsesong.
Styret i GBF har besluttet å etablere en egen hjemmeside for Båtforeningen der aktuell informasjon og nyheter kan legges ut.
Førsteutgaven av denne er nå oppe og vi håper dette kan bli et godt forum for informasjon og meldinger til/fra styret/medlemmene.
Sjekk www.grøta.no eller (www.grota.no ) jevnlig og bruk den flittig.
Innspill og forslag fra medlemmene og andre er med på å gjøre hjemmesiden mer levende og interessant.

Mvh Havneutvalg og Styret

Grøta.no lansert

Siden etableringen av Grøtavær Båtforening (GBF) 2.november 2007 er det regulert småbåthavn med 120 m betongbrygger ved brygga på Grøtavær.

Vann og strøm er tilgjengelig for gjesteplasser og 40 faste båtplasser.

Vi har nå fått egne nettsider for enklere å informere medlemmene i GBF samt skape aktivitet og historie rundt GBF og Ytre Grytøy.

Nettsidene er fortsatt i startgropa, så her vil det komme både oppdateringer og mer innhold etter hvert.